Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Privacystatement Dorpskrant

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Dorpskrant Drouwen Bronneger Bronnegerveen hierna: “Dorpskrant DBB” verwerkt van haar abonnees, adverteerders of andere geïnteresseerden.

Indien u abonnee wordt van de Dorpskrant DBB, een artikel ter publicatie aanbiedt, een advertentie plaatst of om een andere reden persoonsgegevens aan de Dorpskrant DBB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  De redactie van de Dorpskrant DBB.
  Emailadres dorpskrant@ziggo.nl
  Actuele contactgegevens staan op de voorpagina van de Dorpskrant DBB en worden tevens gepubliceerd op de overkoepelende website van Dorpsbelangen DBB. De site van de Dorpskrant DBB is te vinden op http://www.dorpsbelangen-dbb.nl/dorpskrant
  De penningmeester die is belast met het abonnee- en advertentie beheer is bereikbaar via email-adres: tonykruize@hotmail.com
 2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel
  2.1 In het kader van uw abonnement op óf advertentie in de Dorpskrant DBB worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  2.2 Waarvoor verwerkt de Dorpskrant DBB de in sub 2.1 genoemde gegevens?
  a) Abonnees: Deze gegevens worden vastgelegd om de abonnementsgelden van de Dorpskrant DBB te kunnen incasseren en om de abonnementenadministratie te kunnen beheren;
  b) Redactie leden: Deze gegevens worden vastgelegd om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
  c) Bezorgers: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van de bezorging van de Dorpskrant DBB;
  d) Adverteerders: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
  2.3 De Dorpskrant DBB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De Dorpskrant DBB verwerkt deze gegevens niet.
 3. Hoe gaat de Dorpskrant DBB met mijn persoonsgegevens om?
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
  normaal gebruik binnen de Dorpskrant DBB of het doel waarvoor zij dienen. Uw
  persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail
  verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.
  3.1 Bewaartermijnen
  De Dorpskrant DBB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw abonnement op óf advertentie in de Dorpskrant DBB. Voor het bewaren van gegevens, na beëindiging van een abonnement of advertentie, gelden verder de wettelijke voorschriften.
  3.2 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  a) Via de redactie van de Dorpskrant DBB kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
  b) Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de redactie.
  c) Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Dorpskrant DBB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de redactie van de Dorpskrant DBB
  d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de redactie van de Dorpskrant DBB via email: dorpskrant@ziggo.nl .

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.