Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht op 22 juli 1953 en heeft tot 1970 gefunctioneerd. Op 29 januari 1980 is de vereniging officieel heropgericht.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen -in de ruimste zin van het woord- van de welzijnsbelangen van de bevolking alsmede het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling.

Lidmaatschap kost slechts € 5,= per huishouden per jaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar dorpsbelangen-dbb@live.nl. Het IBAN rekeningnummer van Dorpsbelangen is: NL91 RABO 0309 2225 83Het bestuur vergadert eens per maand (de 2e donderdag van elke maand, met uitzondering van de vakantiemaanden) in het dorpshuis Meester Hekmanhoes. Bewoners kunnen zaken aan het bestuur voorleggen. Indien u een e-mail aan Dorpsbelangen stuurt met een korte omschrijving van het te bespreken onderwerp zult u een uitnodiging ontvangen om bij de eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen aan te schuiven.

Activiteiten

Dorpsbelangen organiseert elk jaar diverse activiteiten. Zo wordt er door de basisschooljeugd met Palmpasen elk jaar een Palmpasenstok versierd waarna de kinderen in optocht met hun versierde “Hoantie op ’n stokkie” door het dorp gaan. Op Eerste Paasdag wordt elk jaar het traditionele neutienschiet’n in het Dorpshuis beoefend en er is een Sinterklaas-commissie die de jaarlijkse intocht van de goedheiligman organiseert.

Daarnaast organiseert Dorpsbelangen elk jaar een verenigingen0verleg waarbij vertegenwoordigers van de diverse organisaties, voorzieningen en verenigingen die de dorpen rijk zijn elkaar bijpraten over de eigen stand van zaken en ideeën uitwisselen over hoe en waar men elkaar kan ondersteunen en met elkaar kan samenwerken.

Ook is er de jaarvergadering van Dorpsbelangen waarbij het beleid van Dorpsbelangen over het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en voor het komende jaar wordt toegelicht aan de hand van jaarverslag, jaarrekening en jaaragenda. Hieraan gekoppeld wordt op deze zelfde avond een voor de inwoners aansprekend onderwerp nader toegelicht en besproken. In 2015 betrof dit de mogelijkheid van de aanleg van  glasvezel in onze 3 dorpen in de nabije toekomst.

Tenslotte worden er regelmatig andere sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Zo werd op 19 september een 3-dorpenfeest voor alle inwoners georganiseerd ter gelegenheid van de heropening van het Dorpshuis Meester Hekman Hoes na grondige renovatie/verbouwing. Een zeskamp waarin teams van verschillende straten en wijken van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen het tegen elkaar opnamen, een zitmaaierrace, een skelterrace voor de jeugd en een jeu de boules competitie maakten deel uit van het programma en de dag werd besloten met een Barbecue en een avondvullend Drouwen’s got Talent programma waarbij inwoners van de drie dorpen zich met (on)bekend talent konden presenteren.

Belangenbehartiging

Dorpsbelangen wil de leefbaarheid in de 3 dorpen beschermen en het niveau van de voorzieningen in stand houden. Hiertoe zal Dorpsbelangen de belangen van de bewoners van de drie dorpen richting Gemeente en andere instanties blijven bepleiten. Geregeld vindt dan ook overleg plaats met de gebiedscoördinator en met de verantwoordelijk Wethouder van de gemeente Borger-Odoorn.