Van september tot en met april wordt op de dinsdagavond vanaf 19:30 uur een gezellige klaverjasavond gehouden in het Dorpshuis.

Kosten: € 2,= inleg per week (ook bij afwezigheid)

Te winnen prijzen: wekelijks vleesprijzen en 2x per jaar een vleespakket.
Consumpties (gestreefd wordt naar 3 consumpties per persoon) op eigen kosten.

Meer informatie bij: E. Strockmeier, tel: 652926 of e-mail: eggest@home.nl