Laatste Nieuws

Geplaatst op 19/11/17

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen heeft zijn/haar bericht gedeeld.

m.facebook.com/events/1836976029875624?view=permalink&id=1971711566402069
... Lees meer...Lees minder...

https://m.facebook.com/events/1836976029875624?view=permalink&id=1971711566402069

Geplaatst op 11/11/17

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen voelt zich energiek bij Meester Hekmanhoes Drouwen. ... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 12/10/17

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen heeft de omslagfoto bijgewerkt. ... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 13/04/17

DROUWEN, BRONNEGER EN BRONNEGERVEEN ASBESTDAK-VRIJ!?

Zoals u wellicht weet worden vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Op dit moment zijn er voor het verwijderen en vervangen van asbestdaken subsidies van overheidswege beschikbaar voor zowel particulieren als (agrarische) bedrijven. De huidige subsidieregeling loopt in 2020 af en het is hoogst onzeker of hier een verlenging op komt. Daarnaast wordt door aannemers en sloopbedrijven aangegeven dat er in de laatste jaren voor het ingaan van het verbod veel vraag zal zijn naar deze asbestsaneringswerkzaamheden hetgeen prijsopdrijvend kan gaan werken en een en ander lastiger in te plannen maakt.

Indien u als particulier of bedrijf na 2024 nog een asbestdak bezit kan de gemeente overgaan tot het opleggen van boetes om vervanging/verwijdering van het asbestdak alsnog af te dwingen. Bovendien wordt voorzien dat verzekeraars de omgevingsschade door asbest na brand vanaf 2024 niet meer zullen dekken.

Kleine hoeveelheden (tot 35m²) asbestbeplating kunt u als particulier eventueel zelf afvoeren. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om geschroefde asbesthoudende beplating en u dient vooraf een sloopmelding te doen via Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl). Vervolgens ontvangt u dan van de gemeente een stortbewijs. Met uw stortbewijs kunt u de geschroefde asbesthoudende beplating afvoeren naar het Afvalbrengpunt. U moet het asbestafval dan wel verpakken. Dit doet u door het dubbel in te pakken in doorzichtig niet-luchtdoorlatende folie. Dit folie is 0,2mm dik. Plak de naden dicht met tape. Het plastic is gratis af te halen bij het afvalbrengpunt. Zie voor de openingstijden van het Afvalbrengpunt uw afvalkalender. Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente. Als het om meer dan 35 m2 beplating gaat moet u het asbest laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Om het proces van verwijdering en vervanging van de in de dorpen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en directe omgeving aanwezige asbestdaken zoveel mogelijk te ontzorgen voor de inwoners/eigenaren en hopelijk een mooie collectiviteits-korting te kunnen bedingen wil Dorpsbelangen de mogelijkheden inventariseren om het vervangen van asbestdaken collectief aan te besteden. We denken daarbij in eerste instantie vooral aan het in kaart brengen van de behoefte onder inwoners om deel te nemen aan een dergelijk collectief om in te schatten over hoeveel adressen en vierkante meters asbestdak we het in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en directe omgeving hebben. Daarbij willen we ook de mogelijkheid om het asbestdak te vervangen door een dak voorzien van zonnepanelen meenemen.

In het traject dat op deze inventarisatie volgt zal het veel meer gaan om maatwerk omdat elk dak nu eenmaal anders is maar voordat we ons daarop kunnen richten moet eerst de behoefte onder de inwoners en het daarbij behorende volume aan asbestdaken worden geïnventariseerd. Meldt u dus zo snel mogelijk aan via onze website:

www.dorpsbelangen-dbb.nl/asbest

U kunt zich tot eind juni 2017 nog aanmelden om deel te kunnen nemen aan de collectieve aanbesteding vervanging asbest-daken.

DE AMBITIE VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANGEN IS OM HET EERSTE ASBESTDAK-VRIJE DORP VAN DRENTHE TE WORDEN. BENT U IN HET BEZIT VAN EEN ASBESTDAK? DOE DAN MEE!
... Lees meer...Lees minder...

Janny Steenbergen-Nijhof, Anton van der Laan en 1 andere vinden dit leuk

Yvonne GommerPeter even lezen

7 maanden geleden
Avatar

Reageer op Facebook

Geplaatst op 13/04/17

Laatste fase renovatie Meester Hekman Hoes in volle gang! Hulp gevraagd!!

Een ieder die bij het dorpshuis komt ziet het duidelijk, de laatste fase van de renovatie is in volle gang. De coniferen zijn al gerooid en door het hoveniersbedrijf van Bennie Everts zijn er een aantal bomen gekapt. Het oude tegelpad is verwijderd en het is nu een grote kale zandvlakte. Nu komt de wederopbouw en daarvoor doen wij een dringend beroep op jullie allemaal. Kom helpen om het Meester Hekman Hoes ook aan de buitenkant van een fraaie afscheiding en nieuw pad te voorzien. Vele handen maken licht werk! We willen op de zaterdagen 15 april en 22 april het pad opnieuw gaan betegelen en de afscheiding gaan plaatsen. Ook aan de achterzijde komt een pad langs en bij de nooduitgang zullen de oude tegels opnieuw dienst doen nu als plein.

Het stichtingsbestuur en alle gebruikers zullen het erg waarderen als je komt helpen om deze laatste klus te klaren! Dan kunnen we daarna met z'n allen genieten van ons mooie dorpshuis de komende jaren omdat het grote onderhoud dan even klaar is.

Je kunt je opgeven als vrijwilliger via ons mail adres meesterhekmanhoes@gmail.com of een berichtje achterlaten op facebook.

De communicatiecommissie,

Ineke, Janita en Riksta
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 01/04/17

PALMPASEN

Eén week voor de paasdagen, op zaterdag 8 april, zijn alle kinderen die in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen naar school gaan of die daar of in de directe omgeving woonachtig zijn van harte welkom om een Palmpasen stok te maken.

Wanneer uw kind om 15:00 uur aanwezig is in het dorpshuis van Drouwen, staan de materialen klaar om een leuke, originele Palmpasen stok te maken. Lukt het uw kind nog niet helemaal alleen, komt u dan gerust mee om uw kind te helpen.

Als iedereen zijn haantje bovenop het stokje heeft, gaan we
met z'n allen een ronde door het dorp lopen (afhankelijk van
het weer) om alle Palmpasen stokken te showen. Om ca. 17:00
uur is de activiteit afgelopen. Daarna mag iedereen zijn stok
meenemen naar huis. Na Pasen graag de stok weer inleveren
bij de school of het Dorpshuis, voor hergebruik volgend jaar.

Je kunt je opgeven via het formulier in de hal van de school, via e-mail op dorpsbelangen-dbb@live.nl of rechtstreeks bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen.

In verband met de inkoop van de haantjes en materiaal opgave graag uiterlijk woensdag 5 april. De bijdrage voor deelname bedraagt € 2,50.

We hopen dat jullie allemaal komen en wij weten zeker dat het gezellige middag gaat worden!!
... Lees meer...Lees minder...

Roel Hebels, Annie Kuipers en 1 andere vinden dit leuk

Reageer op Facebook