Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen Asbestdak-vrij!

Zoals u wellicht weet worden vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Op dit moment zijn er voor het verwijderen en vervangen van asbestdaken subsidies van overheidswege beschikbaar voor zowel particulieren als (agrarische) bedrijven. De huidige subsidieregeling loopt in 2020 af en het is hoogst onzeker of hier een verlenging op komt. Daarnaast wordt door aannemers en sloopbedrijven aangegeven dat er in de laatste jaren voor het ingaan van het verbod veel vraag zal zijn naar deze asbestsaneringswerkzaamheden hetgeen prijsopdrijvend kan gaan werken en een en ander lastiger in te plannen maakt.

Indien u als particulier of bedrijf na 2024 nog een asbestdak bezit kan de gemeente overgaan tot het opleggen van boetes om vervanging/verwijdering van het asbestdak alsnog af te dwingen. Bovendien wordt voorzien dat verzekeraars de omgevingsschade door asbest na brand vanaf 2024 niet meer zullen dekken.

Kleine hoeveelheden (tot 35m²) asbestbeplating kunt u als particulier eventueel zelf afvoeren. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om geschroefde asbesthoudende beplating en u dient vooraf een sloopmelding te doen via Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl). Vervolgens ontvangt u dan van de gemeente een stortbewijs. Met uw stortbewijs kunt u de geschroefde asbesthoudende beplating afvoeren naar het Afvalbrengpunt. U moet het asbestafval dan wel verpakken. Dit doet u door het dubbel in te pakken in doorzichtig niet-luchtdoorlatende folie. Dit folie is 0,2mm dik. Plak de naden dicht met tape. Het plastic is gratis af te halen bij het afvalbrengpunt. Zie voor de openingstijden van het Afvalbrengpunt uw afvalkalender. Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente. Als het om meer dan 35 m2 beplating gaat moet u het asbest laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Om het proces van verwijdering en vervanging van de in de dorpen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en directe omgeving aanwezige asbestdaken zoveel mogelijk te ontzorgen voor de inwoners/eigenaren en hopelijk een mooie collectiviteits-korting te kunnen bedingen wil Dorpsbelangen de mogelijkheden inventariseren om het vervangen van asbest-daken collectief aan te besteden. We denken daarbij in eerste instantie vooral aan het in kaart brengen van de behoefte onder inwoners om deel te nemen aan een dergelijk collectief om in te schatten over hoeveel adressen en vierkante meters asbestdak we het in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en directe omgeving hebben. Daarbij willen we ook de mogelijkheid om het asbestdak te vervangen door een dak voorzien van zonnepanelen meenemen.

In het traject dat op deze inventarisatie volgt zal het veel meer gaan om maatwerk omdat elk dak nu eenmaal anders is maar voordat we ons daarop kunnen richten moet eerst de behoefte onder de inwoners en het daarbij behorende volume aan asbestdaken worden geïnventariseerd. Meldt u dus zo snel mogelijk aan via het webformulier hiernaast!

U kunt zich tot eind juni 2017 nog aanmelden om deel te kunnen nemen aan de collectieve aanbesteding vervanging asbestdaken.