Laatste Nieuws

Geplaatst op 10/11/16

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen trainen.

Komende zaterdag (12 november) vanaf 18:00 uur volleybaltoernooi in het Dorpshuis Meester Hekman Hoes te Drouwen.

Er is een sterk deelnemersveld met 9 teams en het belooft een gezellig evenement te worden waarbij de afgetrainde sporters en het opgetogen publiek zich zeker ook in de derde helft niet onbetuigd zullen laten aan de bar.

De zaal - waar ook ruimte beschikbaar is voor toeschouwers op het podium - is geopend vanaf 17:30 uur. Komt allen!
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 15/10/16

STREMMING DOORGAANDE WEG TUSSEN DROUWEN EN BORGER

Vanaf maandag 24 oktober 2016 is de Drouwenerstraat/Borgerderstraat, tussen de bebouwde kom van Borger en de Markeweg in Drouwen, gestremd voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Gasselte en Bronneger, over de Gasselterstraat, Dorpsstraat en de Bronnegerstraat. Houdt u rekening met een extra reistijd van ongeveer 8 minuten. Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van het fietspad.

De weg tussen de bebouwde kom van Borger en de Markeweg in Drouwen wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook worden enkele reparaties verricht.
Het werk wordt uitgevoerd door de firma Oosterhof-Holman uit Grijpskerk en neemt ongeveer 4 weken in beslag. Op vrijdag 18 november 2016 wordt de nieuwe weg weer opengesteld.

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd de toegang tot aanliggende woningen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast.
... Lees meer...Lees minder...

Harm Hovenkamp, Ria Nieuwenweg en 3 anderen vinden dit leuk

Pieta HebelsJanny Eding

2 maanden geleden   ·  1
Avatar

Eline BosRaymond

2 maanden geleden
Avatar

Reageer op Facebook

Geplaatst op 21/09/16

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen bij Dorpshuis Drouwen.

Donderdag 29 september presenteert student-onderzoeker Ruben Knoester de resultaten van het belevingsonderzoek dat hij in juni namens de BOKD en op verzoek van Dorpsbelangen hield in de dorpen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in Dorpshuis Meester Hekman Hoes in Drouwen om een presentatie van de uitkomsten bij te wonen. Ook zal hij de resultaten aan het bestuur van Dorpsbelangen overhandigen.

Begin juni zijn er in de drie dorpen huis-aan-huis vragenlijsten verspreid. Een week later zijn die weer opgehaald. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van Dorpsbelangen om mee te doen, 71,3% van de gezinnen vulde de enquête in.

De vragen gingen over diverse onderwerpen. De omgeving, het verenigingsleven, voorzieningen, de veranderende samenleving, vrijwel alles kwam aan bod. Onderzoeker Knoester, student Ruimtelijke ordening en planologie aan de Hogeschool Utrecht, heeft in samenwerking met de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) en Dorpsbelangen de vragenlijsten samengesteld en nu komt hij met de resultaten. Sommige resultaten zijn voorspelbaar maar er zijn ook verrassingen.

Naast het belevingsonderzoek voor volwassenen is er ook een enquête voor de jeugd uitgezet. Ook deze resultaten worden 29 september bekend gemaakt.

Dorpsbelangen is erg blij met de grote respons. Zij willen de resultaten gebruiken voor het opstellen van een drie-dorpenplan. Dit is een soort meerjaren-agenda met punten waarvan inwoners van de drie dorpen het belangrijk vinden dat Dorpsbelangen deze oppakt.

Hoe kijken uw buren naar uw omgeving? U hoort het 29 september. U bent allen van harte welkom.
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 09/06/16

Afgelopen weken hebben vrijwilligers namens de Belangen Organisatie Kleine Dorpen (BOKD) en Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen zich ingespannen om in het kader van het belevingsonderzoek 282 vragenlijsten op evenzovele adressen te bezorgen en ook weer op te halen. Dit heeft geresulteerd in een overweldigende respons van meer dan 70%: 201 volledig ingevulde vragenlijsten zijn uiteindelijk binnengekomen.

We willen iedereen die de moeite heeft genomen de toch uitgebreide vragenlijst in te vullen hartelijk bedanken en zullen zoals eerder aangekondigd de resultaten op 29 september aanstaande in het Meester Hekman Hoes samen met de onderzoekers presenteren. Hoe de uitkomsten ook mogen luiden: Met een dergelijke respons is het onderzoek representatief en zal een en ander voor Dorpsbelangen zeker stof tot nadenken (en aanpakken) opleveren.

De uitvoering van dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de geheel belangeloze inzet van alle vrijwilligers die de vragenlijsten hebben bezorgd en ook weer opgehaald. Langs deze weg willen we jullie in het bijzonder bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid!
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 30/05/16

Deze week - donderdag 2 en vrijdag 3 juni - komen de vrijwilligers namens Dorpsbelangen bij u langs om de ingevulde vragenlijsten voor het belevingsonderzoek weer bij u op te halen. Dit gebeurt vanwege de privacy in een meegeleverde gesloten envelop.

Hoe groter de respons, hoe sterker de zeggingskracht van de uitslag van het onderzoek en hoe beter we als Dorpsbelangen met de uitslagen richting Gemeente en anderen ons sterk kunnen maken voor de belangen van de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

We hopen op uw deelname aan het belevingsonderzoek.
Op donderdag 29 september zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in het Meester Hekman Hoes. Nadere berichtgeving hierover volgt.
... Lees meer...Lees minder...