Laatste Nieuws

Geplaatst op 09/06/16

Afgelopen weken hebben vrijwilligers namens de Belangen Organisatie Kleine Dorpen (BOKD) en Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen zich ingespannen om in het kader van het belevingsonderzoek 282 vragenlijsten op evenzovele adressen te bezorgen en ook weer op te halen. Dit heeft geresulteerd in een overweldigende respons van meer dan 70%: 201 volledig ingevulde vragenlijsten zijn uiteindelijk binnengekomen.

We willen iedereen die de moeite heeft genomen de toch uitgebreide vragenlijst in te vullen hartelijk bedanken en zullen zoals eerder aangekondigd de resultaten op 29 september aanstaande in het Meester Hekman Hoes samen met de onderzoekers presenteren. Hoe de uitkomsten ook mogen luiden: Met een dergelijke respons is het onderzoek representatief en zal een en ander voor Dorpsbelangen zeker stof tot nadenken (en aanpakken) opleveren.

De uitvoering van dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de geheel belangeloze inzet van alle vrijwilligers die de vragenlijsten hebben bezorgd en ook weer opgehaald. Langs deze weg willen we jullie in het bijzonder bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid!
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 30/05/16

Deze week - donderdag 2 en vrijdag 3 juni - komen de vrijwilligers namens Dorpsbelangen bij u langs om de ingevulde vragenlijsten voor het belevingsonderzoek weer bij u op te halen. Dit gebeurt vanwege de privacy in een meegeleverde gesloten envelop.

Hoe groter de respons, hoe sterker de zeggingskracht van de uitslag van het onderzoek en hoe beter we als Dorpsbelangen met de uitslagen richting Gemeente en anderen ons sterk kunnen maken voor de belangen van de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

We hopen op uw deelname aan het belevingsonderzoek.
Op donderdag 29 september zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in het Meester Hekman Hoes. Nadere berichtgeving hierover volgt.
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 23/05/16

Deze week - donderdag 26 en vrijdag 27 mei - komen de vrijwilligers namens Dorpsbelangen bij u langs met de vragenlijsten voor het belevingsonderzoek. Een week later (2 of 3 juni) worden ze - na invulling door de eerste persoon binnen uw huishouden die jarig is - weer bij u thuis opgehaald. Dit gebeurt vanwege de privacy in een meegeleverde gesloten envelop.

Hoe groter de respons, hoe sterker de zeggingskracht van de uitslag van het onderzoek en hoe beter we als Dorpsbelangen met de uitslagen richting Gemeente en anderen ons sterk kunnen maken voor de belangen van de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

We hopen op uw deelname aan het belevingsonderzoek.

Op donderdag 29 september zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in het Meester Hekman Hoes. Nadere berichtgeving hierover volgt.
... Lees meer...Lees minder...

Geplaatst op 09/05/16

Met ingang van vandaag zijn de filmpjes over de historie van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en omgeving die in het kader van Landelijk Veranderlijk door Stichting TOF Media, film en educatie zijn gemaakt samen met leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Ekkelhof in Drouwen terug te vinden op de website van Dorpsbelangen. Kijk in het menu onder het kopje "De Drie Dorpen" - "OBS Ekkelhof - Landelijk Veranderlijk" of volg deze link: www.dorpsbelangen-dbb.nl/landelijk-veranderlijk/ ... Lees meer...Lees minder...

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 14 APRIL
Op donderdag 14 april organiseert Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen weer haar jaarvergadering. De avond begint om 20:00 uur in het Dorpshuis te Drouwen, het Meester Hekman Hoes. Bijgaand vindt u de agenda.

Dit jaar combineert Dorpsbelangen haar Jaarvergadering met een presentatie door en over het Sociaal Team dat in onze drie dorpen actief is: Sociaal Team De Hondsrug. Voor de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is team de Hondsrug het aanspreekpunt voor vragen over zorg, ondersteuning en werk. 

Tenslotte ontvangt u op deze avond nadere informatie over het in samenwerking met de BOKD (Brede Organisatie Kleine Dorpen) uit te voeren belevingsonderzoek en aansluitend opstellen van een 3-dorpenplan voor Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen. In zo’n plan worden wensen van de bevolking ten aanzien van leefbaarheid en leefomgeving inzichtelijk gemaakt en worden hier waar mogelijk ook concrete acties aan verbonden, zowel voor de korte als de lange(re) termijn.

Graag begroeten we u als inwoner van Drouwen, Bronneger of Bronnegerveen tijdens deze avond. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid tot gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Geplaatst op 07/04/16

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 14 APRIL
Op donderdag 14 april organiseert Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen weer haar jaarvergadering. De avond begint om 20:00 uur in het Dorpshuis te Drouwen, het Meester Hekman Hoes. Bijgaand vindt u de agenda.

Dit jaar combineert Dorpsbelangen haar Jaarvergadering met een presentatie door en over het Sociaal Team dat in onze drie dorpen actief is: Sociaal Team De Hondsrug. Voor de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is team de Hondsrug het aanspreekpunt voor vragen over zorg, ondersteuning en werk.

Tenslotte ontvangt u op deze avond nadere informatie over het in samenwerking met de BOKD (Brede Organisatie Kleine Dorpen) uit te voeren belevingsonderzoek en aansluitend opstellen van een 3-dorpenplan voor Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen. In zo’n plan worden wensen van de bevolking ten aanzien van leefbaarheid en leefomgeving inzichtelijk gemaakt en worden hier waar mogelijk ook concrete acties aan verbonden, zowel voor de korte als de lange(re) termijn.

Graag begroeten we u als inwoner van Drouwen, Bronneger of Bronnegerveen tijdens deze avond. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid tot gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
... Lees meer...Lees minder...